Přeskočit na hlavní obsah

Přehled nastavení SSP výdeje

Chování výdeje reklamy je možné konfigurovat pomocí funkce sssp.config(), která na vstupu očekává konfigurační objekt.

Možné konfigurační položky:

NázevHodnotyPopis
protocolString : ["http://", "https://"]Protokol, po kterém bude SSP komunikovat
serverString : ["ssp.seznam.cz", "ssp.seznam.test"]SSP server, ze kterého bude reklama vydávána
versionString : ["v1"]Verze SSP API
sourceString : ["", "hp_feed", "novinky_feed", ...]Zdroj návštěvy webu, kam se vydává reklama
adblockBooleanNabývá hodnoty true, pokud se reklama vydává do stránky, kde funguje antiadblock
cookieDomainStringDoména pro session cookie při výdeji z newsfeedu
cookieExpirationNumber : [30]Doba expirace session cookie v minutách
preparePositionsCallbackFunctionCallback funkce
requestErrorCallbackFunctionFunkce, která se zavolá při selhání požadavku na reklamu
callCallbackOnErrorBooleanNastavením na hodnotu true, umožní zavolaní callback fce i při error odpovědi z SSP.
documentWriteOverrideBooleanUrčuje, zda se nativní document write přepíše na asynchronní variantu. Má vliv na renderování reklamy!
abObjectVarianta AB testu. Pokud je v sssp.getAds zadán i druhý parametr opt např. opt = {config: {ab: {test: "test"}}}, tak parametr z opt přepíše parametry z sssp.config.ab
webIdNumberID webu. Používá se pro konfiguraci CMP dialogu.
premium[Boolean,null]Indikátor předplaceného Seznam Premium (nižší priorita, než data z medailonku)
rusId[Number,null]Id uživatele Seznam (nižší priorita, než data z medailonku)
said[String,null]Šifrované Id uživatele Seznam (nižší priorita, než data z medailonku)
badge[Boolean,null]Určuje, zda se ssp script má pokusit získat rusId, premium a said atributy z medailonku
testBooleanPřepínač testování výdeje reklamy
cidsAutoSendBooleanUrčuje, zda cids se mají sbírat z response
serviceIdForAllZonesStringNastaví pro všechny reklamní zóny jednotné serviceId.
fallbackToGAMBoolean : [false]Beta verze zařazení GAMu do výdejového vodopádu v případě prázdné odpovědi z SSP.

protocol

viz tabulka

server

viz tabulka

version

viz tabulka

source

Pokud se nastaví na některou z hodnot uvedených v tabulce, pak je tato hodnota posílána společně s požadavkem o reklamu. Slouží ke zpřesnění informací o stránce, která o reklamu žádá.

Hodnota „hp_feed“ se musí posílat v případě, kdy se uživatel na stránku, která si říká o reklamu, dostal proklikem z newsfeedu na homepagi Seznam.cz.

NázevIdentifikátor
defaultSklik Partner
hp_feedHP feed
novinkyDenní tisk
mediaMediální zastupitelství
hp_boxHP box
searchVyhledávání
softwareSoftware
sbrowserSeznam Prohlížeč
radioRádio
tvseznamTelevizeseznam.cz

adblock

viz tabulka

cookieDomain

viz tabulka

cookieExpiration

viz tabulka

preparePositionsCallback

Funkce se volá tehdy, pokud je v platnosti session zahájená příchodem uživatele proklikem z newsfeedu na homepagi Seznam.cz.

requestErrorCallback

Callbacková funkce, kterou SSP volá v případě selhání XHR požadavku na reklamní server (např. pro vlastní logování chyb apod.). Funkci jsou předány 2 parametry:

  • errorName (string) - Popis chyby
  • errorCode (number) - Číselný kód chyby XMLHttpRequest

callCallbackOnError

Defaultně nastaveno na false. Když je nastaveno na true, tak se callback funkce provolá i při chybových stavech SSP. Je potřeba pamatovat na to, že v případě standardního volání callback funkce obdrží dva parametry, advert a data. Ovšem v případě chyby obdrží jako první parametr objekt chyby a jako druhý parametr data.

documentWriteOverride

Umožnuje vypnout přepsání nativního document.write. Pokud je přepsání zakázáno, reklamy vypisované přímo do stránky, obsahující volání document.write mohou stránku rozbít!

Poznámka: V některých případech není konfigurace přepisu document.write pomocí metody sssp.config možná (např. při nepředvídatelných asynchronních operacích, podmíněných konfiguracích apod.). Pokud s konfigurací výše vznikají problémy, je možné do objektu window definovat proměnnou SSSP_DW_FORCE_DISABLED = true, která zajistí, že SSP skript nikdy nativní document.write nepřepíše (tedy ani pokud je to explicitně definováno konfigurací).

ab

Slouží k zaznamenání vlastních variant AB testu (např. { homepageVariant: 'a' }). Do objektu je možné vložit více hodnot.

webId

Nastaví hodnotu webId. Pokud je specifikována hodnota, automaticky se spustí konfigurace CMP dialogu a může způsobit jeho zobrazení i bez volání funkce sssp.getAds.

test

Slouží k testování výdeje reklamy, nedochází ke kontrole URL při výdeji a není účtována cena za zobrazení. Povolené hodnoty: true/false

  • true - testovací režim
  • false - provozní režim (výchozí)